ÉK-G


Go to content

Mariaradio

Kedves Mária Rádió hallgatói és leendő önkéntesei!

Együttműködve a pesti Mária Rádióval tervezzük, hogy megalakul a szlovákiai magyar Mária Rádió társulat (Rádio Mária SK). Mivel Szlovákia déli részén már most is több helyen (Komárom, Esztergom és Telkibánya - Kassa környékén) hallható a műsor, itteni rendezvényekről, a szlovákiai magyar hívek életéről várnak tőlünk műsorokat, amelyek a Mária Rádió műsorába kerülnek. a teendőnk, hogy be tudjunk kapcsolódni a magyarországi műsorkészítésbe. De még ennél is fontosabb, hogy a környezetünkben tegyük ismertté a Mária Rádiót, hogy a szlovákiai magyarok körében elterjedjen a híre, és minden itt élő magyar család tudomást szerezzen a Rádió működéséről. Buzdítsuk ismerőseinket, hogy hallgassák a Mária Rádiót. És persze mi is hallgassuk, hogy az érdeklődők kérdéseire saját tapasztalatunkból tudjuk válaszolni. A Rádió rendszeres hallgatóinak pedig ajánljuk fel a havonta megjelenő ingyenes műsorfüzetet és a kéthavonta megjelenő magazint. Amennyiben felkeltettük egy érdeklődő figyelmét, és szeretné rendszeresen megkapni a műsorfüzetet, jegyezzük fel az elérhetőségeit (név, utca, házszám, irányítószám, település, esetleg telefon, e-mail) és juttassák el hozzám, amíg nem találunk önkéntest, aki kezelné az adatbázist.


Önkéntesek

Ahhoz, hogy el tudjunk indulni, szükségünk van sok önzetlen önkéntesre, akik tudásukkal, szolgálatukkal segítenék, hogy az Örömhír eljusson a rádióhullámok által minél több otthonba.
Hálával fogadunk önkéntes segítséget a következő szolgálatokra: az itteni Mária Rádió adatbázisának kezelése számítógépen - rendszerezni azoknak a címét, akik havonta megkapják a műsorfüzetet, a műsorfüzetek csomagolása, futárszolgálat - aki sokat utazik, és néhány helyre eljuttatná az oda szánt nyomtatott anyagot, műsorok, riportok, tudósítások szerkesztése a vallással kapcsolatos itteni eseményekről, esetleg a hívő ember életének különböző területeiről, mindennapjairól. Ügyelni kell arra, hogy a műsorban nincs politika, sem reklám, technikus, aki segítene pl. a szentmise-közvetítésnél, élő adásoknál, a mobilstúdió kezelésénél, a hanganyag vágásánál, mások betanításánál…érképezni, hogy Komárom (FM 88,3 MHz), Esztergom (FM 97,4 MHz) és Telkibánya (FM 100,6 MHz) környékén, melyik településen jó a vétel, hol gyengébb és hol rossz. Ebbe ajánlatos több embert bevonni. Ha több községben van ismerősünk, akár telefonon (e-mailben) is megkérhetjük, hogy hangolja rádióját az adott hullámhosszra, és tudassa, milyen a vétel minősége.


Önkéntes, az Egyházért tenni akaró vallásos emberekről van szó, heti 1-2 órás munkáról - ki mennyit vállal. Mindegyik szolgálatra több önkéntesre lesz szükség. Ideális volna, ha minden településen volna néhány önkéntes, akik segítenék a Mária Rádió missziós küldetését. A pesti stáb segítséget ígért az önkéntesek betanításánál. Kérem, hogy a leendő önkéntesek jelentkezzenek nálam:
lepeslorant@gmail.com, Római katolikus egyházközség, Mierová 42, 946 57 Svätý Peter - Szentpéter.
Ne feledkezzünk meg imáinkba foglalni a Rádió ügyét, hiszen Mária Rádió az imádság rádiója.közös együttműködés reményében

Lépes Lóránt atya

A Mária Rádió karizmája

E teljes mértékben önkéntes szolgálatra épülő és kizárólag adományokból élő rádió programjainak vázát imádság (naponta Szentmise, zsolozsma, rózsafüzér); keresztény tanítás (hittan, liturgika, szentírásmagyarázat, előadások...); gyakorlati segítő műsorok (családpasztoráció, egészséges életmód, ifjúsági műsorok, tanúságtételek...) alkotják. A Mária Rádió reklámot nem sugároz, napi politikával nem foglalkozik. E missziós rádió célja a mai hiteles keresztény élet és tanítás bemutatásán keresztül a hallgatók lelki megújulása és növekedése hitben, reményben és szeretetben. Ereje a műsorkészítők és az önkéntesek keresztény elkötelezettsége a Szűzanya közbenjárását kérve és Égi Édesanyai szeretetében bízva. A Mária Rádió az Egyháztól és államtól jogilag és anyagilag független, de a katolikus egyház tanításához teljes mértékben hű médium, amit katolikus pap igazgatója garantál. A Mária Rádió II. János Pál, XVI. Benedek pápa és Erdő Péter bíboros atya áldásával működik.

Felvidéki Mária Rádió ismertségének megteremtése


Cél:
A vételkörzet minden magyarlakta háztartásában tudjanak a Mária Rádióról

Feladatok:
a vételkörzet magyar plébánosainak megkeresése, ismertessék a Mária Rádió létezését magyar sajtó (magyarnyelvű újságok, folyóiratok, települések reklámújságjai) megkeresése, adjanak hírt a MR létezéséről magyar közösségek, társadalmi szervezetek, találkozási pontok értesítése magyar oktatási intézmények értesítése személyes ismeretség alapján , szájhagyomány útján elvinni a hírt. A budapesti Mária Rádió biztosítja a szükséges információs (promóciós) anyagot ,ami egy színes 4 oldalas- erre az alkalomra összeállított- felvidéki Mária Rádió Magazin. A Magazin része/vagy melléklete egy postai válaszlevelezőlap ,amit az érdeklődők visszaküldenek egy felvidéki címre, ezzel megrendelik az ingyenes magazint. A megrendelők egy címlistába(adatbázisba) kerülnek , amelynek bővülése jelzi a MR ismertségét.
Az
adományok gyűjtése csekken illetve banki utalás formájában történik,mindkettő a felvidéki Mária Rádió szlovákiai bankszámláját gyarapítja,ezzel nyújt fedezetet a magazinos postaköltségére.
A
magazinok kiküldése a megrendelőknek postán vagy önkéntes futárok útján történhet.
A futár nemcsak a postaköltséget takarítja meg, hanem a személyes megjelenésével a Mária Rádiót népszerűsíti.


Szerkesztői vázlat

1. nincs politika, nincs reklám
2. műsorvezető személye
3. cél: evangelizáció, az Egyház tanításának hiteles átadása, nem hívő emberek megérintése
4. tartalom: hír, riport, tudósítás, interjú, elmélkedés, ima, magazin (egészségügy, jog, gazdaság, életmód, stb..) – gyakorlatilag bármi, ami misszionál – mai embert érdeklő aktuális témák az Egyház szemszögéből
5. közösségek bevonása, minél több ember megszólítása műsoron belül – amennyiben a műsor nem elmélkedés (de az elmélkedéseket is tarthatja minél több atya, felváltva..) cél: a rádió minél több emberhez, közösséghez jusson el
6. felépítés: 25, vagy 50 perces műsor, tíz percenként zenével megszakítva – felkonferálás, tartalom, összefoglalás, elköszönés
7. háttérimádkozók
8. eszközök – minidisc/jó minőségű diktafon, laptop, vágóprogram, internet, esetleg mobilstúdió
9. önkéntesek: technikus, szerkesztők, riporterek, terjesztők (műsorpromóció)


(c) ÉK-G, Ének és Gospel, tel. 0911 530 824, 2010 | ekg@centrum.sk

Back to content | Back to main menu